Pomożemy Ci, jeżeli spotykasz się z następującymi problemami:

Niewystarczające rezultaty

Rezultaty osiągane przez Twoją firmę, są niewystarczające w stosunku do wkładanego wysiłku i ponoszonych kosztów

Niska terminowość

Terminowość dostaw jest poniżej 95% (lub nie wiesz jaka jest, a powinno być lepiej).

Długi czas realizacji

Czas realizacji zamówień jest za długi (w stosunku do oczekiwań klientów, w porównaniu do konkurencji)

Wysokie zapasy

Masz wysoki poziom produkcji w toku i/lub wiele nierotujących zapasów

Dodatkowe koszty

Ponosisz znaczące koszty przyspieszania najpilniejszych zamówień

Chaos

Zarządzanie w wielu obszarach polega na „gaszeniu pożarów”

Nasze usługi

Wspieramy przedsiębiorstwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie wyjątkowej
sprawności w zakresie łańcucha dostaw, produkcji i sprzedaży.

Systemowa optymalizacja procesów

Teoria Ograniczeń dokonuje reorientacji z myślenia cząstkowego na myślenie systemowe. Paradoksalnie, reorientacja na wyniki całego systemu wymaga skoncentrowania się na bardzo wąskich odcinkach działania, które są obszarami ograniczającymi.

Warsztaty zespołowego projektowania usprawnień

Usługa pozwalająca na zbudowanie zaangażowanego zespołu, którego celem jest wdrożenie wspólnie wypracowanych usprawnień.

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenie wewnętrzne z Teorii Ograniczeń pozwala zrozumieć kluczowym pracownikom, jak wykorzystać metodologię zarządzania ograniczeniami do znaczącej poprawy wydajności organizacji.

Audyt operacyjny

W ramach usługi weryfikujemy wydajność i skuteczność całego systemu organizacyjnego poprzez analizę kluczowych procesów oraz zachodzące między nimi interakcje. Identyfikujemy ograniczenia decydujące o bieżącej wydajności organizacji oraz wskazujemy kierunki koniecznych zmian w celu zwiększenia efektywności firmy.

Ponad 20 lat doświadczenia

Jesteśmy ekspertami w usprawnianiu firm produkcyjnych o profilu niskoseryjnym lub jednostkowym. Pomagamy naszym klientom osiągnąć wyższą wydajność i większą rentowność ich biznesu. Dzięki naszym usługom, klienci zyskują pewność, że ich organizacje są zarządane w sposób najefektywniejszy. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i  umiejętności, zapewniające uzyskanie najlepszych rezultatów.

Partnerskie relacje

Zaufanie

Nastawienie na rezultaty

Flow Consulting w liczbach

0 %
Wzrost zyskowności​
0 %
Wzrost uzyskiwanej marży​
0 %
Skrócenie czasu realizacji​
0 %
Obniżenie poziomu zapasów

Sprawdź naszą metodykę

Blog

Teoria Ograniczeń (ang. Theory of Constraints)

Teoria Ograniczeń (ang. Theory of Constraints)

Zarządzanie organizacją – nauka czy sztuka? Wypracowana przez dr. Eliyahu Goldratta Teoria Ograniczeń zakłada, że istnieje możliwość zastosowania metod, które leżą u podstaw nauk ścisłych…

Sprawdź nasze Social Media

Scroll to Top