Kluczowa idea

Każda organizacja ma bardzo niewiele czynników ostatecznie decydujących o osiąganych przez nią rezultatach (wąskie gardła, ograniczenia). Koncentracja działań usprawniających w celu lepszego wykorzystania tego ograniczenia jest zwykle najszybszym i najskuteczniejszym sposobem poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

Teoria Ograniczeń

Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints /TOC) to filozofia zarządzania stworzona przez dr Eliyahu M. Goldratta. Jest to nauka o systemach i interakcji ich części składowych. Organizacje funkcjonują jako systemy, a nie jako zbiór oddzielnych procesów. Procesy muszą współgrać, aby przybliżać Firmę do celu, którym jest „zarabianie coraz więcej pieniędzy teraz i w przyszłości”.

Teoria Ograniczeń bierze swoją nazwę z faktu, że wszystkie organizacje są przez coś ograniczone. Gdyby nie było ograniczeń, rosłyby w nieskończoność! Ale tak nie jest i dlatego nazwa odnosi się do centralnej roli, jaką odgrywają ograniczenia w osiąganiu celów przedsiębiorstwa. TOC składa się ze zbioru zasad, zestawu narzędzi oraz ich konkretnych zastosowań. Zapewnia zestaw holistycznych metod i reguł, które wykorzystują naturalną prostotę systemów złożonych. Koncentruje się na „punktach dźwigni” całego systemu, jako sposobu na synchronizację wielu elementów w celu ciągłej poprawy wydajności systemu jako całości. Organizacje często próbują poprawić swoje wyniki, robiąc wszystko, aby w jak największym stopniu wykorzystywać wszystkie swoje zasoby, zamiast skupiać się na tym, co naprawdę uniemożliwia im poprawę. Teoria Ograniczeń (TOC), pomaga organizacjom skoncentrować się na ograniczeniach, a tym samym osiągnąć poprawę osiąganych wynikóów w stosunkowo krótkim czasie.

4 zasady poprawy efektywności działalności operacyjnej


Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/platne/flow/public_html/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/platne/flow/public_html/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
one
Usprawniaj PRZEPŁYW (Flow)​
Zwiększanie szybkości przepływu (Lead Time - czasu realizacji) jest głównym celem działalności operacyjnej
two
Zapobiegaj nadprodukcji
Cel główny powinien być przełożony na praktyczny mechanizm, który informuje kiedy nie produkować, aby uniknąć nadprodukcji.
three
Zawęź ocenę lokalnej efektywności
Trzeba skończyć z praktyką mierzenia lokalnej efektywności wszędzie - koncentracja na kluczowych zasobach
four
Wprowadź proces skoncentrowanego identyfikowania i usuwania czynników zakłócających przepływ
Gdy poprawisz przepływ, więcej blokad wypłynie na światło dzienne. Ważne jest, aby wybrać, które blokady należy najpierw usunąć, aby przepływ był jeszcze szybszy.

5 kroków koncentracji

Mechanizm ciągłego doskonalenia wg. Teorii Ograniczeń

one

Zidentyfikuj ograniczenie (a) systemu.

Ustal które obszary, procesy, zasoby mają najmniejszą wydajność i decydują o końcowej wydajności całego przedsiębiorstwa

two

Zdecyduj, jak wyeksploatować ograniczenie (a) sytemu.

„Wyeksploatować” oznacza „uzyskać jak najwięcej” z elementu ograniczającego bez dodatkowych inwestycji, a do tego najlepiej sprawdzają się narzędzia Lean.

four

Rozważ różnorodne sposoby „wywindowania” wydajności aktualnego ograniczenia tak, aby nie było już ograniczeniam.

„Wywindowanie” oznacza „wydaj więcej pieniędzy, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy”. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie wydajności ograniczenia. Uwaga, wywindowanie jest czwartym krokiem, a nie drugim!

three

Podporządkuj wszystko inne powyższym decyzjom.

Ten krok definiuje rolę procesów i zasobów nie będących ograniczeniami (nie-ograniczeń). Podporządkowanie to wspieranie decyzji o „eksploatacji” Ograniczenia. W jaki sposób nie-ograniczenia mogą pomóc? Nie-ograniczenia powinny zagwarantować, że dostarczają wszystko (i w odpowiedniej jakości), to czego wymaga Ograniczenie, i wtedy, gdy tego potrzebuje

five

Jeśli w poprzednich krokach ograniczenie zostało przełamane, wróć do kroku 1 (nie pozwól, aby zadziałała bezwładność).

Ograniczenie zostało przełamane. Dalsze wysiłki zmierzające do jego poprawy będą bezowocne i przyniosą bardzo niewielkie lub żadne korzyści. W tym momencie musisz zidentyfikować nowe najsłabsze ogniwo i skierować na nie swoje wysiłki

one

Zidentyfikuj ograniczenie (a) systemu.

Ustal które obszary, procesy, zasoby mają najmniejszą wydajność i decydują o końcowej wydajności całego przedsiębiorstwa

two

Zdecyduj, jak wyeksploatować ograniczenie (a) sytemu.

„Wyeksploatować” oznacza „uzyskać jak najwięcej” z elementu ograniczającego bez dodatkowych inwestycji, a do tego najlepiej sprawdzają się narzędzia Lean.

three

Podporządkuj wszystko inne powyższym decyzjom.

Ten krok definiuje rolę procesów i zasobów nie będących ograniczeniami (nie-ograniczeń). Podporządkowanie to wspieranie decyzji o „eksploatacji” Ograniczenia. W jaki sposób nie-ograniczenia mogą pomóc? Nie-ograniczenia powinny zagwarantować, że dostarczają wszystko (i w odpowiedniej jakości), to czego wymaga Ograniczenie, i wtedy, gdy tego potrzebuje

four

Rozważ różnorodne sposoby „wywindowania” wydajności aktualnego ograniczenia tak, aby nie było już ograniczeniam.

„Wywindowanie” oznacza „wydaj więcej pieniędzy, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy”. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie wydajności ograniczenia. Uwaga, wywindowanie jest czwartym krokiem, a nie drugim!

five

Jeśli w poprzednich krokach ograniczenie zostało przełamane, wróć do kroku 1 (nie pozwól, aby zadziałała bezwładność).

Ograniczenie zostało przełamane. Dalsze wysiłki zmierzające do jego poprawy będą bezowocne i przyniosą bardzo niewielkie lub żadne korzyści. W tym momencie musisz zidentyfikować nowe najsłabsze ogniwo i skierować na nie swoje wysiłki

Napisz do nas!

Scroll to Top