Przebieg audytu operacyjnego

one

Analiza kluczowych procesów oraz zachodzących między nimi powiązań​

two

Opisanie przepływów materiałowych oraz towarzyszących im przepływów informacyjnych​

three

Identyfikacja aktualnych ograniczeń systemowych zarówno fizycznych (wąskie gardła) jak i politycznych (zasady, procedury)

four

Wskazanie koniecznych zmian w celu znaczącej poprawy osiąganych wyników przedsiębiorstwa

W ramach audytu weryfikujemy

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania sprzedażą można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Procesy sprzedażowe – w tym sprawdzenie, czy procesy sprzedażowe są dobrze zdefiniowane, efektywne i zgodne z przepisami prawa.

 2. Strategie sprzedażowe – w tym ocena, czy strategie sprzedażowe organizacji są skuteczne i adekwatne do rynku, w którym działa firma.

 3. Analiza danych – w tym sprawdzenie, jak firma zbiera i analizuje dane dotyczące sprzedaży, a także ocena, jak te dane są wykorzystywane do podejmowania decyzji.

 4. Obsługa klienta – w tym sprawdzenie, jak firma radzi sobie z obsługą klienta, w tym ocena, czy procesy obsługi klienta są skuteczne i czy klienci są zadowoleni z usług firmy.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym ze sprzedażą, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania zamówieniami można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Procesy zamówieniowe – w tym sprawdzenie, czy procesy zamówieniowe są dobrze zdefiniowane, efektywne i zgodne z przepisami prawa.

 2. Analiza zapotrzebowania – w tym sprawdzenie, jak firma zbiera i analizuje dane dotyczące zapotrzebowania, a także ocena, jak te dane są wykorzystywane do podejmowania decyzji.

 3. Obsługa klienta – w tym sprawdzenie, jak firma radzi sobie z obsługą klienta w procesie zamówieniowym, w tym ocena, czy procesy obsługi klienta są skuteczne i czy klienci są zadowoleni z usług firmy.

 4. Zarządzanie zapasami – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza zapasami i ocena, czy procesy zarządzania zapasami są skuteczne i efektywne.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym z procesem zamówieniowym, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania zakupami i zapasami można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Procesy zakupowe – w tym sprawdzenie, czy procesy zakupowe są dobrze zdefiniowane, efektywne i zgodne z przepisami prawa.

 2. Zarządzanie dostawcami – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza swoimi dostawcami i ocena, czy procesy zarządzania dostawcami są skuteczne i efektywne.

 3. Zarządzanie zapasami – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza swoimi zapasami i ocena, czy procesy zarządzania zapasami są skuteczne i efektywne.

 4. Analiza popytu – w tym sprawdzenie, jak firma analizuje popyt na swoje produkty i usługi, a także ocena, jak te informacje są wykorzystywane do podejmowania decyzji zakupowych i zarządzania zapasami.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym z procesem zakupowym i zarządzaniem zapasami, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania produkcją można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Procesy produkcyjne – w tym sprawdzenie, czy procesy produkcyjne są dobrze zdefiniowane, efektywne i zgodne z przepisami prawa.

 2. Planowanie produkcji – w tym sprawdzenie, jak firma planuje swoją produkcję i ocena, czy procesy planowania produkcji są skuteczne i efektywne.

 3. Zarządzanie jakością – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza jakością swoich produktów i ocena, czy procesy zarządzania jakością są skuteczne i efektywne.

 4. Zarządzanie zapasami – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza zapasami potrzebnymi do produkcji i ocena, czy procesy zarządzania zapasami są skuteczne i efektywne.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym z procesem produkcyjnym, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania magazynami można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Procesy magazynowe – w tym sprawdzenie, czy procesy magazynowe są dobrze zdefiniowane, efektywne i zgodne z przepisami prawa.

 2. Planowanie zapasów – w tym sprawdzenie, jak firma planuje swoje zapasy magazynowe i ocena, czy procesy planowania zapasów są skuteczne i efektywne.

 3. Kontrola zapasów – w tym sprawdzenie, jak firma kontroluje swoje zapasy magazynowe i ocena, czy procesy kontroli zapasów są skuteczne i efektywne.

 4. Optymalizacja przepływu materiałów – w tym sprawdzenie, jak firma optymalizuje przepływ materiałów w magazynie i ocena, czy procesy optymalizacji są skuteczne i efektywne.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym z magazynowaniem, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Podczas audytu operacyjnego w zakresie zarządzania transportem można oceniać wiele różnych aspektów, takich jak:

 1. Planowanie transportu – w tym sprawdzenie, jak firma planuje swoje potrzeby transportowe i ocena, czy procesy planowania transportu są skuteczne i efektywne.

 2. Wybór dostawcy transportu – w tym sprawdzenie, jak firma wybiera dostawców transportu i ocena, czy procesy wyboru są skuteczne i efektywne.

 3. Kontrola jakości transportu – w tym sprawdzenie, jak firma kontroluje jakość transportu i ocena, czy procesy kontroli jakości są skuteczne i efektywne.

 4. Optymalizacja kosztów transportu – w tym sprawdzenie, jak firma optymalizuje koszty transportu i ocena, czy procesy optymalizacji są skuteczne i efektywne.

 5. Zarządzanie ryzykiem – w tym sprawdzenie, jak firma zarządza ryzykiem związanym z transportem, a także ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne i zgodne z przepisami prawa.

Mierniki efektywności organizacji to zbiór parametrów, które pozwalają na pomiar i ocenę wydajności firmy w różnych obszarach. Przykładowe mierniki efektywności organizacji to:

 1. Zysk netto – miernik, który mierzy zysk firmy po odjęciu kosztów.

 2. Przychody – miernik, który mierzy całkowity przychód firmy.

 3. Wskaźnik zyskowności – miernik, który porównuje zysk netto do przychodów i mierzy, jak wiele z przychodów pozostaje jako zysk netto.

 4. Wskaźnik rentowności – miernik, który porównuje zysk netto do wartości firmy i mierzy, jak wiele z wartości firmy generuje zysk netto.

 5. Wskaźnik efektywności kosztowej – miernik, który porównuje koszty firmy do jej przychodów i mierzy, jak wiele kosztów generuje jeden dolar przychodu.

 6. Wskaźnik rotacji zapasów – miernik, który mierzy, jak często firma obraca swoimi zapasami.

 7. Wskaźnik czasu dostawy – miernik, który mierzy, jak szybko firma realizuje dostawy dla klientów.

 8. Wskaźnik satysfakcji klientów – miernik, który mierzy, jak zadowoleni są klienci z usług firmy.

Audyt operacyjny w zakresie mierników efektywności organizacji może pomóc firmie w identyfikacji obszarów, w których należy wprowadzić poprawki, aby zwiększyć wydajność i efektywność jej działalności. Dzięki temu firma może poprawić swoją pozycję na rynku, zwiększyć przychody i zyski oraz zadowolenie klientów.

Napisz do nas!

Scroll to Top