Warsztaty zespołowego projektowania usprawnień

Wdrożenie usprawnień bywa trudne, zwłaszcza gdy wiąże się ze znaczną zmianą w stosunku do obecnego sposobu działania. Warsztaty służą do budowania zgody i zaangażowania pracowników do wprowadzania usprawnień.

Odpowiadamy na pytania:

  • Co zmienić?
  • Na co zmienić?
  • Jak wprowadzić zmiany?

W takcie warsztatów wykorzystujemy stworzone przez Eliahu Godratta Narzędziia Logicznego Wnioskowania. Służą one do identyfikacji i przełamywania ograniczeń politycznych, czyli zasad i procedur, które aktualnie hamują przedsiębiorstwo w osiąganiu znacząco lepszych wyników.

Narzędzia

Struktura logiczna obrazująca cel przedsiębiorstwa, kluczowe czynniki sukcesu oraz najważniejsze warunki krytyczne pozwalające na osiągnięcie celu

Drzewo Stanu Obecnego

Drzewo logiczne przedstawiające niepożądane efekty oraz prowadzące do nich przyczyny źródłowe

Chmura Konfliktu

Narzędzie służące do wypracowania usprawnień, które eliminują przyczyny źródłowe.

Drzewo Stanu Przyszłego

Symulacja wpływu usprawnień na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Drzewo Przeszkód

Identyfikacja przewidywanych przeszkód (oraz wypracowanie ich eliminacji) mogących wystąpić przy wprowadzaniu usprawnień

Drzewo Wdrożenia Projektu

Plan projektu

Napisz do nas!

Scroll to Top