Jan Kasprzyk

„Patrząc z perspektywy tych 12 wspólnie przepracowanych miesięcy ze szczególnym nabożeństwem odnosimy się do wniesionej przez Was świeżości w diagnozowaniu naszych problemów, owych ograniczeń hamujących lub spowalniających bieżący proces sprzedaży oraz całokształt powiązań komunikacyjnych. Diagnozy te, a na tej podstawie wspólne opracowywanie rozwiązań, pozwoliło nam, jako założycielom na lepsze poznanie firmy, w której do dzisiaj pracujemy i ponad rutyną i nawykiem odkryć zjawiska niezauważone i niedoceniane, a istotnie wpływające na jej (firmy) funkcjonowanie.

Tak więc odkrycie wąskich gardeł firmy, a potem ich usuwanie drogą zmian organizacyjnych, niewielkich inwestycji, usprawnień softwearowych pozwoliło na łatwiejsze osiąganie dotychczasowych celów i zatem uwolnienie energii ukierunkowanej na rozwój. Mam nadzieję, że po  przeprowadzeniu inwestycji, które w tej chwili konsumują wszelkie nasze siły (a jeszcze bardziej środki), będziemy mieli okazję powrócić na ścieżkę doskonalenia w kolejnych obszarach.

Współpraca z Panami w zakresie wdrażania  usprawnień organizacyjnych metodą  TOC była dla nas szczególnym przeżyciem  zawodowym (i towarzyskim).”