Teoria Ograniczeń – jak skutecznie i szybko zwiększyć zyskowność firmy. Poznaj 5 kroków szybkiego usprawnienia Twojej firmy.

„Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy” – A. Einstein

Jeżeli nasze dotychczasowe metody zmierzające do poprawy są mało skuteczne to jak powinniśmy podejść do usprawnienia, aby uzyskać znaczącą poprawę wyników? Podstawowym problem z jakim musimy sobie poradzić jest to, że menadżerowie mają tendencje do definiowania problemów, wypracowywania rozwiązań i planów wdrożenia w izolacji od siebie. Każde działanie w poszczególnych częściach organizacji musi być oceniane przez pryzmat jego wpływu na całość organizacji.

Organizacja musi być traktowana jako system połączonych ze sobą procesów. W ramach systemu istnieją zależności i powiązania między jego poszczególnymi częściami. Każdy system ma wąskie gardło, które ostatecznie wyznacza efektywność całej organizacji. Zwiększanie wydajności któregokolwiek odcinka poza tym najwęższym nie wystarczy by zwiększyć wydajność całego systemu. Systemy podobne są do rurociągu. Poszczególne części systemu są podobne do odcinków rurociągu. Co zatem determinuje wydajność całego rurociągu? Wiemy to wszyscy… Oczywiście wąskie gardło. Powstaje więc pytanie: „o ile zwiększyłaby się przepustowość rurociągu jeżeli zwiększylibyśmy średnicę wszystkich rur poza tą najwęższą?”Odpowiedź: przepustowość wcale by nie wzrosła! Podobnie w firmie jej efektywność działania wyznacza jej wąskie gardło. Punktem wyjścia do poprawy efektywności jest odnalezienie najwęższego odcinka.

Obejrzyj fragment seminarium on line żeby dowiedzieć się jak przeprowadzić proces usprawnienia firmy szybko i skutecznie.

  • #Goldratt
  • #teoria ograniczeń
  • #theory of constrains
  • #TOC