O Firmie

Co robimy?

Flow Consulting jest firmą doradztwa biznesowego, która wykorzystując narzędzia Teorii Ograniczeń (Theory of Constrains) pomaga swoim klientom budować przewagę konkurencyjną poprzez rozwijanie wyjątkowej sprawności operacyjnej w obszarze łańcucha dostaw i sprzedaży.

Kim jesteśmy?

Zespół Flow Consulting to praktycy z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów podnoszenia efektywności organizacji. Wielokrotnie zapraszani w roli wykładowców na wyższych uczelniach oraz prelegentów na specjalistycznych konferencjach. Nasi konsultanci doświadczenie zdobyli pracując jako specjaliści i menadżerowie w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach oraz, już jako konsultanci, uczestnicząc w projektach usprawniania przedsiębiorstw.

Jakie mamy doświadczenie?

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się we wdrożeniach usprawnień w firmach produkcyjnych spotykających się na co dzień z dużą zmiennością. Zmienność dotyczy najczęściej: wielkości zamówień (produkcja jednostkowa i niskoseryjna), wymaganych czasów realizacji zleceń (nagłe, pilne zamówienia) oraz dostępności zasobów (trudno dostępni pracownicy, surowce, materiały, komponenty, awarie maszyn, itd.). Mamy szczególne doświadczenie w branży meblarskiej oraz obróbki metali. Pracowaliśmy dla firm średniej wielkości oraz dla organizacji, których wielkość zatrudnienie przekracza 1 000 osób. Efekty naszych projektów zawsze są mierzalne i najczęściej przekładają się na zwiększenie poziomu zysku.

Teoria Ograniczeń
Theory Of Constraints - TOC

Teorią Ograniczeń nazywamy metodę zarządzania, która ma na celu osiągnięcie długotrwałych zysków. Przy tym bierze się pod uwagę istniejące ograniczenia: tzw. „wąskie gardła”. Organizację traktuje się tutaj jako system połączonych ze sobą, wzajemnie oddziałujących procesów.  

Zastosowanie Teorii Ograniczeń wiąże się z koncentracją (identyfikacją ograniczenia) na tych obszarach, w których najszybciej można osiągnąć efekty oraz na ciągłym procesie ulepszania. Dzięki temu organizacja firmy staje się bardziej efektywna, a wykonywane projekty owocne i opiewające w długotrwały zysk.

Co możesz zyskać
współpracując z nami
95%
terminowości dostaw
10-40%
zwiększanie wydajności fabryki
25%
krótszy czas realizacji zleceń
40%
spadek wielkości zapasów
Wartości jakimi się kierujemy

Wierzymy w rozwiązania WIN-WIN czyli takie, które są zadowalające dla każdej ze stron. Wyniki naszych projektów muszą być satysfakcjonujące dla naszych klientów jak i dla nas.

Wynagrodzenie powiązane z wynikami

Uznajemy siebie bardziej jako konsultantów wdrożeniowych niż jako konsultantów rekomendujących zmiany. Wierzymy w hasło „ideas are not solution – pomysły nie są rozwiązaniem”. Dopiero dobrze zidentyfikowane i wdrożone kroki dają wymierne rezultaty.

Odpowiedzialność za rezultaty

Wierzymy, że zaufanie jest podstawą każdej relacji, dlatego nasz model współpracy nie opiera się o skomplikowane umowy oraz kary za ich niedotrzymanie. Układamy relacje w taki sposób, by zaufanie pozwalało na kontynuowanie współpracy z dobrej woli, a nie z konieczności wypełnienia umowy.

Zaufanie

Wiemy, że nie ma standardowych rozwiązań. Szanujemy indywidualizm naszych klientów i bardzo dbamy o to, by wdrażane przez nas rozwiązania raczej wzmacniały indywidualizm niż go osłabiały.

Szanujemy indywidualizm
Klienci o nas

Grzegorz Olczak

Właściciel

„Warsztaty przeprowadzone przez firmę Flow Consulting pozwoliły nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące podczas realizacji zleceń produkcyjnych. Wypracowane założenia, które konsekwentnie wdrażamy w naszej organizacji w krótkim czasie znacząco podniosły wskaźnik terminowej realizacji naszych zamówień oraz wpłynęły na wzmocnienie płynności finansowej.

Szczerze polecam Flow Consulting jako solidnego partnera na drodze do usprawnienia przedsiębiorstwa. Deklarujemy dalszą chęć do współpracy, w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.”

Jacek Szymański

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

 

„Uczestniczyliśmy w warsztatach Teorii Ograniczeń organizowanych dla naszej firmy przez Flow Consulting. Jesteśmy liderami w branży i ciągle szukamy nowych pomysłów oraz inspiracji na usprawnienie działania naszej firmy. Narzędzia Teorii Ograniczeń stosujemy w praktyce i widzimy jak przekłada się to na nasze wyniki. Wszystkim, którzy szukają poprawy wyników swojej organizacji polecamy współpracę w konsultantami firmy Flow Consulting.”

Ton Knapen

Właściciel, Prezes Zarządu

 

„Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Flow Consulting Sp. z o.o. przy wypracowaniu strategii usprawnienia naszej firmy w oparciu o Teorię Ograniczeń. Prowadzone przez Flow warsztaty strategiczne pozwoliły zidentyfikować problemy źródłowe spowalniające rozwój naszej firmy oraz wspólnie wypracować plan jak sobie z nimi poradzić, co musimy zrobić, aby firma znacząco zwiększyła tempo swego wzrostu. To co na pewno zyskaliśmy dzięki metodologii Teorii Ograniczeń to pełne zrozumienie i zaangażowanie pracowników do wprowadzenia zmian. Z przyjemnością polecam FlowConsulting jako partnerów mogących znacząco przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa.”

Leszek Targosz

Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

 

„Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić w imieniu całej spółki Kuźnia Polska S.A. firmę Flow Consulting Sp. z o. o. jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcą usług doradczych. Wraz z Flow Consulting mieliśmy przyjemność zidentyfikować słabości firmy na różnych etapach jej funkcjonowania, a następnie wypracować strategię działań usprawniających w kluczowych dla naszego przedsiębiorstwa obszarach przekładających się na wzrost generowanego przez naszą spółkę zysku. (więcej…)

Jan Kasprzyk
Prezes Zarządu

 

„Patrząc z perspektywy tych 12 wspólnie przepracowanych miesięcy ze szczególnym nabożeństwem odnosimy się do wniesionej przez Was świeżości w diagnozowaniu naszych problemów, owych ograniczeń hamujących lub spowalniających bieżący proces sprzedaży oraz całokształt powiązań komunikacyjnych. Diagnozy te, a na tej podstawie wspólne opracowywanie rozwiązań, pozwoliło nam, jako założycielom na lepsze poznanie firmy, w której do dzisiaj pracujemy i ponad rutyną i nawykiem odkryć zjawiska niezauważone i niedoceniane, a istotnie wpływające na jej (firmy) funkcjonowanie. (więcej…)

Maciej Ratyński
Dyrektor Sprzedaży

 

„Rozwój firmy produkcyjnej zależy od wielu czynników: świetnego parku maszynowego, wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednio zarządzanych procesów biznesowych. Naszym klientom, którzy planują rozwój firmy, polecamy wsparcie naszego partnera – firmy FlowConsulting. Wdrożenie rozwiązań pozwala w krótkim czasie znacząco zwiększyć osiągane rezultaty biznesowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych”.

Łukasz Tadyszak

CEO

„FlowConsulting pomógł QUESTY we wdrożeniu podstaw Teorii Ograniczeń. Dziś po kilku miesiącach współpracy mogę z czystym sumieniem polecić FlowConsulting jako doskonałego partnera we wdrażaniu najlepszych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem. Dziękujemy w imieniu własnym a także naszych klientów, którym jesteśmy w stanie szybciej o 50% dostarczać zmiany i udoskonalenia używanych systemów.”

Mieczysław Rudzki

Prezes Zarządu

„Szczerze polecam rozwiązania oferowane przez Teorię Ograniczeń oraz współpracę z firmą FlowConsulting. W ciągu dziewięciu miesięcy udało nam się osiągnąć następujące rezultaty: spadek poziomu zapasów: o 21% (i ciągle spada), spadek kosztów operacyjnych: o 14%, wzrost dostępności towarów: o 6%, wzrost zyskowności: o 324%,zmiana kultury i jakości współpracy: poprawa – niemierzalna, a bezcenna…”

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu

„W oparciu o naszą partnerską współpracę i wynikające z niej pozytywne doświadczenia, rekomendujemy firmę FlowConsulting jako doradcę zaangażowanego, odpowiedzialnego i godnego zaufania. Współpracę z firmę FlowConsulting szczególnie polecamy przedsiębiorstwom, które poszukują profesjonalnego wsparcia obszarze rozwoju zakładów produkcyjnych i poprawy ich konkurencyjności rynkowej.”

Krzysztof Rzadkowski

Dyrektor Generalny

„Wraz z FlowConsulting osiągnęliśmy pełen sukces. Dziś nasza firma jest liderem w swojej branży. Znaczący spadek zapasów – sięgający 40%, wzrost dostępności towarów o 20%, powstrzymaliśmy rotację pracowników. A co najważniejsze – klienci są bardzo zadowoleni ze współpracy. Polecam każdej firmie dystrybucyjnej współpracę z FlowConsulting oraz wykorzystanie metodologii Teorii Ograniczeń.”