Oferta skierowana jest dla firm specjalizujących się w:

 • projektowaniu
 • produkcji 
 • dostarczaniu na rynek
  produktów pod zamówienie

Zmagasz się z podobnymi
problemami w swojej firmie?

 • nieterminowe dostawy do klientów
 • wysokie stany zapasów
 • duże obłożenie prac i częste zmiany priorytetów
 • brak synchronizacji posiadanych zasobów
 • częste przyspieszanie zamówień rosnące koszty nadgodzin
 • presja na dodawanie nowych zasobów mimo niskiego stopnia wykorzystania zasobów już posiadanych
 • syndrom końca miesiąca (ok 40-50% sprzedaży realizowanej w ostatnim tygodniu miesiąca)
 • wdrażanie kosztownych systemów ERP, stosowanie technik Lean, 6 sigma i wiele innych, które nie przynoszą globalnych rezultatów

Powody problemów
w organizacji

Firmy specjalizujące się w projektowaniu, produkcji oraz dostarczaniu na rynek produktów pod zamówienie to jedno z najbardziej złożonych  środowisk biznesowych. Działy projektowe pracujące ciągle nad nowymi produktami oraz zmieniający się i niemożliwy do przewidzenia mix produktowy to ogromne wyzwanie w zarządzaniu zasobami i realizacją dostaw w tego typu przedsiębiorstwach. Mimo pełnej listy zamówień organizacje te cierpią okresowo na brak wyrobów gotowych do sprzedaży. Presja na maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów oraz duże obłożenie pracą zmuszają do częstej zmiany priorytetów, a w konsekwencji do jeszcze większej desynchronizacji poszczególnych zasobów.

Rzadko można dostrzec poprawę w kluczowych wskaźnikach takich jak skrócony lead time, wzrost terminowości dostaw czy w efekcie wzrost zysków firmy. Powodem tego jest fakt, że większość tych narzędzi nie radzi sobie w tak złożonym środowisku z podstawowym wyzwaniem jakim jest znaczący wzrost przepływu zamówień przez fabrykę bez straty zdolności produkcyjnych. Nasza analiza takich przedsiębiorstw potwierdza wiele strat zasobów oraz czasu. Najczęściej w firmach produkujących pod zamówienie z ogólnego czasu realizacji zamówień/projektów, rzeczywisty czas obróbki jest mniejszy niż 10% całego czasu realizacji zlecenia.

Rzadko można dostrzec poprawę w kluczowych wskaźnikach takich jak skrócony lead time, wzrost terminowości dostaw czy w efekcie wzrost zysków firmy. Powodem tego jest fakt, że większość tych narzędzi nie radzi sobie w tak złożonym środowisku z podstawowym wyzwaniem jakim jest znaczący wzrost przepływu zamówień przez fabrykę bez straty zdolności produkcyjnych. Nasza analiza takich przedsiębiorstw potwierdza wiele strat zasobów oraz czasu. Najczęściej w firmach produkujących pod zamówienie z ogólnego czasu realizacji zamówień/projektów, rzeczywisty czas obróbki jest mniejszy niż 10% całego czasu realizacji zlecenia.

Co zyskasz współpracując
z nami?

 • wsparcie w efektywnym zarządzaniu przepływem
 • skrócenie czasu realizacji zleceń
 • obniżenie poziomu zapasów
 • znaczący wzrost terminowości dostaw
 • obniżenie kosztów związanych z opóźnieniami w dostawach
 • stworzenie oferty, która umożliwi pozyskanie lukratywnych zleceń