Oferta skierowana jest dla firm specjalizujących się w:

 • obróbce metali

Zmagasz się z podobnymi
problemami w swojej firmie?

 • wydłużający się czas realizacji zleceń
 • terminowość dostaw poniżej oczekiwań klientów
 • płacenie kar umownych za opóźnienia wysyłek
 • wzrastająca ilość braków jakościowych
 • wzrost kosztów pilnych wysyłek
 • duża liczba surowców, trudna do zarządzania
 • obniżenie rentowności biznesu
 • wiele błędów na etapie konstrukcji oraz technologii
 • nieakceptowalny czas realizacji zleceń (8 – 10 tygodni i więcej)
 • znaczna część pieniędzy zamrożona w zapasach produkcji w toku
 • presja na zwiększanie zasobów (operatorów, maszyn CNC, stanowisk spawalniczych)
 • inwestowanie w systemy planistyczne, by zdobyć kontrolę nad złożonym systemem produkcyjnym, w wielu przypadkach bezskuteczne

Powody problemów
w organizacji

Wiele firm branży obróbki metali to klasyczne środowiska projektowania pod zamówienie lub produkcji pod zamówienie. Duża zmienność produktów, zasobów oraz często zmieniająca się ścieżka technologiczna powoduje, że zarządzanie w tego typu firmie jest bardzo skomplikowane. Przewaga polskich firm branży obróbki metali oparta jest głównie na zasobach ludzkich. To ludzie sprawiają, że tak ogromna ilość produkcji realizowana jest w Polsce. Dostawcy automotive, producenci metalowych elementów dla przemysłu lub producenci małych konstrukcji stalowych narażeni są na ciągłą walkę o realizację powierzonych im zleceń w terminie. Często jednak nie udaje się zrealizować wszystkich zamówień w wyznaczonym czasie co wiąże się z ciągłym przestawianiem priorytetów produkcyjnych. To z kolei wpływa na dużą liczbę przezbrojeń maszyn co prowadzi do obniżenia wydajności. Opisana sytuacja często wywołuje presję na menagerach – produkować z wysoką efektywnością maszyn czy z wysoką terminowością zleceń. Zazwyczaj menagerowie decydują się maksymalnie wykorzystywać maszyny co prowadzi do tworzenia wysokich zapasów produkcji w toku, wydłużenia lead time oraz nieterminowo realizowanych zleceń. Częstym powodem zakłóceń jest również niedokładna dokumentacja techniczna, wymagająca doprecyzowania już w momencie produkcji.

Dodatkowo braki surowców, długie czasy dostaw i współpraca z kooperantami pozostawiają bardzo mało czasu na wyprodukowanie detalu.  Firmy tego typu inwestują pieniądze w systemy informatyczne, by zdobyć kontrolę nad złożonym systemem produkcyjnym. W wielu przypadkach bezskutecznie. Mnóstwo przedsiębiorstw bez sukcesu walczy z niską przewidywalnością zamówień i brakiem planów wysyłki nawet na najbliższe dni. Czas realizacji zleceń sięga 8 – 10 tygodni, co przestaje być akceptowalne dla klientów i w efekcie prowadzi to do ich utraty. Zachodzi wówczas konieczność rozpoczynania współpracy z nowymi kontrahentami, co z kolei wiąże się z wprowadzaniem nowych produktów i jeszcze większą ilością komplikacji. Flow Consulting pomaga firmom rozwiązywać konflikt pomiędzy koniecznością zmniejszenia czasu realizacji zleceń oraz maksymalnego wykorzystania zasobów wdrażając zasady przepływu zgodne z Teorią Ograniczeń. Budując przewagę konkurencyjną opartą na sprawności operacyjnej firmy mogą oferować szybszy i pewny czas realizacji zleceń, a tym samym, powodować, by oferta ich klientów była bardziej atrakcyjna dla odbiorców detalicznych. To sprawia, że cena przestaje być jednym z głównych elementów negocjacyjnych. Spada również presja zwiększania zasobów produkcyjnych, bardzo trudnych do pozyskania w realiach branży.

Dodatkowo braki surowców, długie czasy dostaw i współpraca z kooperantami pozostawiają bardzo mało czasu na wyprodukowanie detalu.  Firmy tego typu inwestują pieniądze w systemy informatyczne, by zdobyć kontrolę nad złożonym systemem produkcyjnym. W wielu przypadkach bezskutecznie. Mnóstwo przedsiębiorstw bez sukcesu walczy z niską przewidywalnością zamówień i brakiem planów wysyłki nawet na najbliższe dni. Czas realizacji zleceń sięga 8 – 10 tygodni, co przestaje być akceptowalne dla klientów i w efekcie prowadzi to do ich utraty. Zachodzi wówczas konieczność rozpoczynania współpracy z nowymi kontrahentami, co z kolei wiąże się z wprowadzaniem nowych produktów i jeszcze większą ilością komplikacji. Flow Consulting pomaga firmom rozwiązywać konflikt pomiędzy koniecznością zmniejszenia czasu realizacji zleceń oraz maksymalnego wykorzystania zasobów wdrażając zasady przepływu zgodne z Teorią Ograniczeń. Budując przewagę konkurencyjną opartą na sprawności operacyjnej firmy mogą oferować szybszy i pewny czas realizacji zleceń, a tym samym, powodować, by oferta ich klientów była bardziej atrakcyjna dla odbiorców detalicznych. To sprawia, że cena przestaje być jednym z głównych elementów negocjacyjnych. Spada również presja zwiększania zasobów produkcyjnych, bardzo trudnych do pozyskania w realiach branży.

Co zyskasz współpracując
z nami?

 • wsparcie w efektywnym zarządzaniu przepływem zasobów
 • skrócenie czasu realizacji zleceń
 • obniżenie poziomu zapasów
 • znaczący wzrost terminowości dostaw
 • obniżenie kosztów związanych z opóźnieniami w dostawach
 • stworzenie oferty, która umożliwi pozyskanie lukratywnych zleceń