Skuteczne doradztwo biznesowe dla firm w oparciu o Teorię Ograniczeń

Pomagamy wyspecjalizowanym firmom produkcyjnym o dużej zmienności

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się we wdrożeniach usprawnień w firmach produkcyjnych spotykających się na co dzień z dużą zmiennością. Zmienność dotyczy najczęściej: wielkości zamówień (produkcja jednostkowa i niskoseryjna), wymaganych czasów realizacji zleceń (nagłe pilne zamówienia) oraz dostępności zasobów (trudno dostępni pracownicy, surowce, materiały, komponenty, awarie maszyn itd.).

Jak rozpocząć współpracę?
Krok 1
Telefonicznie lub mailowo umów się z nami na spotkanie.
Krok 2
Ocenimy potencjał usprawnień w Twojej firmie.
Krok 3
Przeanalizujemy wspólnie możliwe kierunki zmian i podejmiemy decyzję o ewentualnej współpracy.
Model współpracy
Oszacowanie potencjału
4 godz. spotkanie
Sposób rozliczenia:
Inwestycja Flow Consutling

Ocena wartości potencjalnego usprawnienia. Na tym etapie FlowConsulting odrzuci projektu, dla których nie ma pewności dostarczenia znaczących rezultatów

Decyzja o dalszej współpracy
Zatwierdzenie kierunku zmian
2 godz. warsztat
Sposób rozliczenia:
Inwestycja FlowConsulting

Spotkanie z kluczowymi menadżerami, prezentacja i akceptacja kierunków proponowanych zmian oraz potencjalnego poziomu usprawnień.

Decyzja o dalszej współpracy
Szczegółowa diagnoza
2-3 dniowy audyt
Sposób rozliczenia:
Inwestycja FlowConsulting

Przygotowanie do warsztatów zespołowego projektowania usprawnień.

Warsztat zespołowego projektowania
6-8 dniowa sesja
Sposób rozliczenia:
Ustalona kwota

Przekazanie wiedzy na temat metodologii systemowego usprawnienia, wypracowanie rozwiązań oraz stworzenie planu wdrożenia.

Decyzja o dalszej współpracy
Wdrożenie
1 do 2 lat
Sposób rozliczenia:
W znaczącej części w oparciu o uzyskane wyniki

Wspólna praca przy wdrożeniu wypracowanego planu. Pierwsze dostrzegalne efekty po 8-12 tygodniach wdrożenia.